Occupation skill

Perfect English e-mail Writing (Case Studies) :

Perfect English e-mail Writing (Case Studies) : ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที่นำไปใช้จริง รายละเอียด กำหนดการสัมมนา วันที่…

ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)

ENGLISH for International Trade (Import / Export Business) ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก) รายละเอียด กำหนดการสัมมนา วันที่…

หลักสูตรอาหารจีน ระดับภัตตาคาร*

หลักสูตรอาหารจีน ระดับภัตตาคาร* รายละเอียด หลักสูตรอาหารจีน ระดับภัตตาคาร เรียนรู้การทำอาหารจีนแบบมืออาชีพ…

การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ*

การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ* รายละเอียด ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย การเลือก และการเก็บรักษาวัตถุดิบ…
,

Music for Dummies มกราคม 2562 อูคูเลเล่เล่นง่ายๆ

Music for Dummies มกราคม 2562 อูคูเลเล่เล่นง่ายๆ รายละเอียด อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนมือใหม่หัดเล่น…

JAPANESE CUISINE COURSES*

JAPANESE CUISINE COURSES* รายละเอียด JAPANESE CUISINE COURSES หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบตำรับโดย สถาบันการประกอบอาหารซือจิ…

การประกอบอาหารตะวันตก - อาหารไทย 5 เดือน รุ่นที่ 1/2562*

การประกอบอาหารตะวันตก - อาหารไทย 5 เดือน รุ่นที่ 1/2562 หลักสูตรระยะสั้นคุณภาพของ Dusit Thani College ปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม…

การประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ

การประกอบอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ 12-13 มกราคม 2562 Japanese Cuisine 1 วันที่ 1 : - ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น -…