Service Mind สำคัญยังไง

Service Mind สำคัญยังไง รวมหลักสูตรขายดี การขาย การตลาด การบริการ (รวมทุกสถาบัน)     …

ทำงานตอนดึก มีข้อเสียอย่างไร

นักวิจัยของ  UC Berkeley  ได้ทำการทดลองโดยใช้เทคนิค  MRI  (การสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)…

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน ( 23 เม.ย 61)

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องเน้นการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ หลักการและเหตุผล ในการเจรจายุคปัจจุบันของการทำธุรกิจ…

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมอุตสาหกรรม

การตลาดออนไลน์ขายอย่างไรให้ปังบนเฟสบุ๊คฯ สมัครด่วนจำนวนจำกัดค่ะ สงวนสิทธิ์สำหรับ…