,

นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 31 16 มี.ค. 18

นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 31 หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์  ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า…
, , ,

ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง วันอังคาร-พุธ…