,

รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (29 มิ.ย. 61)

รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครหลักสูตร การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (29 มิ.ย. 61) การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First…
,

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (16 มิ.ย. 61)

การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย…
,

หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (21 มิ.ย. 61)

 อบรม หลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Introduction to Six Sigma) วิทยากรด้านโรงงาน  หลักการและเหตุผล Six…