,

ด่วน !! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ 5 พฤษภาคมนี้(อบรมวันที่ 05 พ.ค. 62)

ด่วน !! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ 5 พฤษภาคมนี้ กฎหมายแรงงานใหม่ประกาศใช้…