,

เรียนรู้สมรรถนะอย่างง่ายสำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 3/2561 (Learning Competency for New HR#3/2018)

เรียนรู้สมรรถนะอย่างง่ายสำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 3/2561 (Learning Competency for New HR#3/2018) Competency หรือสมรรถนะ เป็นหนึ่งในเรื่องที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนิยมนำมาดำเนินการในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน…
,

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 3 (Workforce Analysis Workshop)

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 3 (Workforce Analysis Workshop) การวิเคราะห์อัตรากำลัง…