,

หลักการบริหารคนรอบทิศทาง : วันที่ 23 พ.ค.61

Managing People to All Direction หลักการบริหารคนรอบทิศทาง : วันที่ 23 พ.ค.61 ทักษะในการเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่สำคัญที่สุดคือ…
,

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ (17 พ.ค. 61) อ.วัชระ

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ หลักการและเหตุผล เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน…
,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม 23 พ.ค. 61

ราคา ท่านละ 3,900 บาท ลงทะเบียน 2 ท่าน เพียงท่านละ 3,500 บาท พิเศษลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ…
,

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้ (22 พ.ค. 61) อ.วฤทธิ์

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้ กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน…
,

ยืนยัน จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (17 พ.ค. 61)

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง หลักการและเหตุผล ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? …
,

หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล (25 พ.ค. 61) อ.นพพร

หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการ หลักสูตร DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับพนักงานขาย…
,

หลักสูตร เร่งยอดขายด้วย Adwords สำหรับผู้ที่ใช้ Adwords อยู่แล้ว (30 พ.ค. 61) อ.นพพร

หลักสูตร เร่งยอดขายด้วย ADWORDS สำหรับผู้ที่ใช้ ADWORDS อยู่แล้ว (ADWORDS ADVANCE)   1)  ทำความรู้จักกับ CTR และ QUALITY…