,

Confirm ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร (26 มี.ค. 61)

! ยืนยัน ! ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร (26 มี.ค. 61) ราคา 3900 บาท  ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร หลักการและเหตุผล หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก…
,

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 22 มี.ค. 61

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงาน การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ  
,

HR for New HR 2018 การบริหารคนสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ 8 มี.ค. 61

HR for New HR 2018 การบริหารคนสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่
,

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 21 มี.ค. 61

หลักสูตร การปฐมพยาบาล และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น