,

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR) (25 มิ.ย. 61) ดร.สันติชัย

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR FOR NON-HR) วันนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา…
,

การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน (21 มิ.ย.61)

Power Pitch Power Presentation การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน : วันที่ 21 มิ.ย.61 การนำเสนองานให้ได้งานและลุล่วงตามเป้าหมายนั้น…
,

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (15 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ   หัวข้อการอบรม / สัมมนา ICE BREAK ละลายพฤติกรรม ความหมาย…
,

สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER (21 มิ.ย. 61) อ.ประเสริฐ

สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER   หัวข้อการบรรยาย 1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี –…