,

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing (28 มิ.ย. 61) อ.นพพร

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING   หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์ ก้าวสู่...MODERN…
,

หลักสูตร เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU (26 มิ.ย. 61)

รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครอบรมหลักสูตร เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้…
,

เศรษฐกิจขาลง....แต่ #Amwish. ขาขึ้น...

เศรษฐกิจขาลง....แต่ #Amwish. ขาขึ้น... #รวยสวนกระแส พบกับโค้ชเอ ผู้ทำลายสถิติ รับรายได้ 1 แสนบาทในวันเดียว 3…
,

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (6 มิ.ย. 61) อ.พงศา

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน…
,

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (8 มิ.ย. 61)

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น…