,

การบริหารงานบุคคลสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ 12 ม.ค. 61

การบริหารงานบุคคลสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ HR FOR NEW HR 2018   หลักการและเหตุผล   เพราะ...งานบุคคล 1.       หากบริหารเป็น..ก็จะได้ใจและได้ผลงานไปพร้อมกัน หากบริหารไม่เป็น..ก็จะมีปัญหาไม่จบสิ้น ท่านเจ้าของกิจการ…