,

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING 28 ก.พ. 61

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์ …

การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT)

  การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) หัวข้อการสอน ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ…

หลักสูตร MICROSOFT WORD ADVANCE (MS WORD ADVANCE)

  หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft…

หลักสูตร อบรม โปรโมทเว็บ ด้วย GOOGLE ADWORDS

หลักสูตร อบรม โปรโมทเว็บ ด้วย GOOGLE ADWORDS หลักการและเหตุผล เป็นเจ้าตลาด SEARCH ENGINE มาเป็นเวลานาน…
,

หลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ หลักการเเละเหตุผล     ในแต่ละหน่วยงานนั้น…
,

จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน 26 ก.พ. 61

    จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน หลักการเเละเหตุผล    ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน…