,

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) เน้นหัวหน้างานในสายการผลิต

4 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (เก่งงาน เก่งคิด เก่งคน และเก่งตน) ที่พลาดไม่ได้ !!! ภาคเช้า - เก่งงานและเก่งคิด 4…
,

Train IMAGE Trainer

Train IMAGE Trainer (Train IMAGE Trainer)TIT#7 (16-19 Aug. & 31-1-2 Sep.) - Course สำหรับคนที่ต้องการทำงานที่ปรึกษาภาพลักษณ์ อิมเมจโค้ชเป็นมืออาชีพ -…