,

หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีฝีมือ ให้องค์กร และเทคนิคการสัมภาษณ์ (STRATEGY FOR HIRING THE BEST PEOPLE)

หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีฝีมือ ให้องค์กร และเทคนิคการสัมภาษณ์ (STRATEGY…
,

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 (27 เม.ย. 61)

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0  (27 เม.ย. 61) ราคา 3900 บาท ลงทะเบียน 2 ท่าน เพียงท่านละ…
,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม อบรม 19 เม.ย. 61

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม                อบรม 19 เม.ย. 61 ราคา ท่านละ…
,

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น…
,

! ยืนยัน ! เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing (27 เม.ย. 61) อ.นพพร

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING   หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์ ก้าวสู่...MODERN…
,

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (18 เม.ย. 61)

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (18 เม.ย. 61) ราคา 3900 บาท การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร  …
,

กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร (20 เม.ย 61) ดร.ชญารัศมิ์

หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร            องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก…
,

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (17 เม.ย. 61) อ.ประภาภรณ์

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง หลักการและเหตุผล ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? …
, ,

อบรมฟรี การเสริมสร้างความรู้ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 5 เม.ย. 61

  ปัจจุบันการทำงานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กร และการดำเนินงานภายในองค์กรซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาและประสบความสำเร็จคือ…