,

โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard)

  โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) วันศุกร์ที่…
,

ประชาสัมพันธ์อบรมฟรี!!! ครรภ์คุณภาพและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 18 มี.ค. 61

ประชาสัมพันธ์อบรมฟรี!!! ครรภ์คุณภาพและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รพ.รามาธิบดี วันที่ 18 มีนาคม…
,

#อบรมฟรี "mBot Start Learning เข้าใจพื้นฐาน เข้าใจหุ่นยนต์"  3-4 มี.ค. 61

#อบรมฟรี "mBot Start Learning เข้าใจพื้นฐาน เข้าใจหุ่นยนต์" **สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปอายุระหว่าง…
, ,

โครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ อบรมฟรี

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
, , ,

ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง วันอังคาร-พุธ…