สัมมนาฟรี สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็น "นักเขียนออนไลน์"

#สัมมนาฟรี สำหรับผู้ที่สนใจอยากเป็น "นักเขียนออนไลน์" ต้องไม่พลาดงานนี้! สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล…

การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเซียน ( 23 เม.ย 61)

อบรมหลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายอย่างเซียน เหมาะสำหรับพนักงานขาย ที่ต้องเน้นการเจรจาต่อรองให้ประสบผลสำเร็จ หลักการและเหตุผล ในการเจรจายุคปัจจุบันของการทำธุรกิจ…

หลักสูตร อบรม โปรโมทเว็บ ด้วย GOOGLE ADWORDS

หลักสูตร อบรม โปรโมทเว็บ ด้วย GOOGLE ADWORDS หลักการและเหตุผล เป็นเจ้าตลาด SEARCH ENGINE มาเป็นเวลานาน…

หลักสูตร ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรเเกรม MICROSOFT WORD

หลักสูตร ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรเเกรม MICROSOFT WORD   เบื้องต้น (MS Word Basic)   หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน MICROSOFT…

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ หลักการเเละเหตุผล   กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์…

หลักสูตร แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลผลิต

หลักการเเละเหตุผล , การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ…

หลักสูตร “SIX SIGMA เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (INTRODUCTION TO SIX SIGMA)!!NEW!!

หลักสูตร “SIX SIGMA เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” (INTRODUCTION TO SIX SIGMA)!!NEW!! หลักการเเละเหตุผล    …

จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน

จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน หลักการเเละเหตุผล    ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน…

หลักสูตร เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา

หลักสูตร เทคนิคการคิดบวกพิชิตปัญหา หลักการเเละเหตุผล ในชีวิตการทำงาน สิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ…

หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล   หลักการเเละเหตุผล การทำงานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด…