Entries by webadm

Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย สู่สปาสร้างสรรค์(อบรมวันที่ 02 เม.ย. 62)

Creative Spa & Wellness Seminar: พลิกแนวคิด | สร้างจุดขาย สู่สปาสร้างสรรค์ ภายในงานท่านจะได้พบกับกูรูในวงการที่จะมาพร้อมไขรหัสความสำเร็จสร้างจุดขายอย่างสร้างสรรค์ หัวข้ออบรมสัมมนา ฝ่ากลยุทธ์…สู่อนาคตธุรกิจส่งเสริมบริการสุขภาพ ไขรหัสสินค้าขายดี…กลุ่ม Spa product Inside จากห้างชั้นนำ รุกตลาดด้วยกลยุทธ์ User experience and Digital Marketing เหนือคู่แข่ง…ด้วยการประเมินมูลค่าแบรนด์ คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Spa&Wellness เเละนวดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: ISMED สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชื่อผู้ติดต่อ: Creative Spa Thailand เบอร์โทรศัพท์ : 082-450-2634,082-450

การบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Risk-based Inspection และ แนะนำผลิตภัณฑ์ PALLADIO Asset Integrity Management Software(อบรมวันที่ 01 เม.ย. 62)

การบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Risk-based Inspection และ แนะนำผลิตภัณฑ์ PALLADIO Asset Integrity Management Software ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา “การบำรุงรักษาด้วยวิธีการ Risk-based Inspection และ แนะนำผลิตภัณฑ์ PALLADIO Asset Integrity Management Software” โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Antea ประเทศอิตาลี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 30 ปี โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนะนำซอฟต์แวร์ PALLADIO ที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก เพื่อใช้วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงบนพื้นฐานความเสี่ยง (RBI – Risk-based Inspection) ประเมินความน่าจะเป็นและระดับผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมความสามารถในการแสดงผลแบบ 3 มิติ เพื่อสรุปเป็นแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มผู้ที่เข้าสัมมนาที่จะได้รับประโยชน์จะเป็นกลุ่ม ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบทางวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมโรงงาน ในอุตาสกรรมปิโตรเคมี แยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีระบบการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็น 2 […]

,

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(อบรมวันที่ 29 เม.ย. 62)

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ วันและสถานที่จัด : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok) ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้การขายเกิดขึ้นทางโทรศัพท์ได้ไม่ยากนัก และที่สำคัญการขายทางโทรศัพท์ยังต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมากเพราะการขายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงสายเดียว แต่เกิดขึ้นได้จากสายสัมพันธ์ ดังนั้น การขายทางโทรศัพท์จึงเป็นเครื่องมือปราบเซียนการขายมานักต่อนัก เพื่อพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง รายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ : PART 1 : การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย O ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย “ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” O เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน O ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP) PART 2: เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า O กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย) O เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล O เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (WORK SHOP) […]

,

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight)(อบรมวันที่ 09 เม.ย. 62)

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight) การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น การขายด้วยวิธีการเดิมๆ ที่เรียกว่า Sales Force Oriented อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทุกวันนี้ นอกจากคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้ว ลูกค้าก็มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเช่นกัน มีความรู้มากขึ้น เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น ดังนั้น แนวทางในการขายจึงต้องให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของลูกค้ามากขึ้น โดยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ Lifestyle ของลูกค้าอย่างเข้าใจ ก่อนที่จะนำเสนอขายสินค้า ซึ่งเราเรียกว่าการขายที่มุ่งเน้นลูกค้า Customer Oriented ซึ่งนักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของคน จนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าแต่ละประเภทให้นักขายเปิดการขายได้เหมาะสมเจาะจงตรงกับประเภทของลูกค้า ยังผลให้บรรยากาศการขายราบรื่นและลงเอยสู่การปิดการขายได้อย่างลงตัวนั่นเอง วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) – มีหลักการในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนำเสนอขายและให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท – ประเมินบุคลิกภาพลูกค้าได้ใกล้เคียงกับตัวตนของเขาในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นดีต่อการขายและการบริการที่ตรงกับนิสัยลูกค้า หัวข้อเรียนรู้ :  • การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสู่การขายที่เหนือชั้น – เหตุผลและข้อได้เปรียบจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า – วิธีวิเคราะห์และทำความคุ้นเคยกับลูกค้าภายใน 10 นาทีแรกของการสนทนา • 4C : ทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 4 […]

,

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO(อบรมวันที่ 22 ก.ค. 62)

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO” รุ่นที่ 3 : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) – สถานที่โรงแรมจัสมินซิตี้ – ถ.สุขุมวิท 23 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) : หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้… + ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO + ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม + แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอื่น หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline : + ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน + วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น […]

,

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(อบรมวันที่ 11 พ.ค. 62)

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้ หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) : • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง • เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) : วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-16.00 น. เริ่มเนื้้อหาการเรียนรู้ + ทบทวนแนวคิดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) + องค์ประกอบของการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) + […]

“คลินิกให้คำปรึกษา ไขปัญหาการทำธุรกิจเสื้อผ้า และ การ์เม้นท์ ครั้งที่ 1 / 29-3-62” ฟรี(อบรมวันที่ 29 มี.ค. 62)

“คลินิกให้คำปรึกษา ไขปัญหาการทำธุรกิจเสื้อผ้า และ การ์เม้นท์ ครั้งที่ 1 / 29-3-62” ฟรี คนทำธุรกิจเสื้อผ้าหลายคนมักเจอปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งควบคุมช่างไม่ได้ต้นทุนบานไปไกล ของขายไม่ดี ขายไม่หมดหาวิธีแก้แล้วแก้อีกจนมืดแปดด้าน วันนี้เรามีทางออกมาแนะนำ โครงการ ” Clinic ไขปัญหาธุรกิเสื้อผ้าและงานการ์เมนท์ “ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการ์เม้นท์โดยตรงยาวนานกว่า10ปี มาให้คำปรึกษา ช่วยให้คุณแก้สารพัดปัญหาธุรกิจเสื้อผ้าได้อย่างตรงจุด เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงงานนี้เราบริการ ฟรี! ไม่คิดเงิน ขอแค่มาเจอกันรับรองว่าคุ้มค่ารถแบบเกินคุ้ม เพราะของฟรีไม่ได้มีบ่อยๆ อาจจะต้องรีบตัดสินใจหน่อยเพราะงานมี 29 มีนานี้(งานเริ่ม 9.30น. ถึง 13.00น.) และรับจำนวนจำกัดแค่ 20 ท่านเท่านั้น ปิดรับสมัคร 25มีนาคม 2562 สำรองที่นั่งด่วน. โทร. 0-2458-2321 ถึง 22 สายด่วน 081-828-2296 E-Mail thaipattern.pr@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.thaipattern.com จัดโดย :ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ( […]

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (อบรมวันที่ 20 ก.ค. 62)

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม เช่น การกล่าวเปิดการอบรม และกล่าวปิด การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เข้ากับการอบรม รวมถึงเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมาย ขององค์กร และยังช่วยในการพัฒนาการวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรได้มีอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา   ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร  ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม  ทราบถึงหลักและวิธีการพูด กล่าวเปิด และกล่าวปิด  เพื่อใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม ของพนักงานอบรมให้สาเร็จตามเป้าหมายองค์กรรวมถึงนากิจกรรมหรือเกมส์มาใช้  ทราบถึงแนวทางในการค้นหาวิทยากร การค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานภายในองค์กร  เพื่อเป็นแนวทางการทางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการนาเสนอในการเป็นวิทยากร  ทราบถึงเทคนิคการสอนในแต่ละหน่วยงาน  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนาตัว  […]

สัมมนา กฎหมายซื้อขายอสังหา ขั้นเทพ (อบรมวันที่ 8 มิ.ย. 62)

สัมมนา กฎหมายซื้อขายอสังหา ขั้นเทพ จุดเริ่มต้นของนักกฎหมาย ที่มาจากลูกชาวไร่ชาวนา โดนฟ้องร้องเพียงเพราะวัว ควาย ไปกินหญ้าของเพื่อนบ้าน ตัดสินใจให้แม่ไปยืมเงิน 10000 บาท กำเงินมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ เพียงลำพังต่อสู้ชีวิต จนได้เป็นทนายความ โปรเจค มากกว่า 1000 ล้าน อยากรู้ว่าเขาเป็นทนายและประสบความสำเร็จเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร มีเทคนิคดีๆแบบไหน เขาจึงสามารถทำได้ พบคำตอบได้ที่นี้เท่านั้น หัวข้ออบรมสัมมนา สิ่งที่คุณจะได้รับ -วิธีการคิดและทำงานแบบนอกกรอบนักกฎหมาย -เทคนิคกฎหมายขั้นเทพและวิธีปฏิบัติที่ควรรู้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แบบแท้จริง -เทคนิคป้องกันข้อผิดพลาดเสียหายมากมายที่เกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มารอบคอบในการรับ  Listing และควรเสนอซื้อขาย -เทคนิคการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ ในลักษณะ นักลงทุนและตัวแทนนายหน้า ตั้งแต่มูลค่าน้อยจนถึงมูลค่าสูงมหาศาล -เทคนิคข้อมูลนอกตำรา เชิงลึกด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ -เปิดเผยเคล็ดลับ เทคนิคที่หลายคนไม่รู้ ว่าตัวเองไม่รู้อะไรอีกเยอะ ด้านกฎหมายที่เอื้อประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากมาย -แง่มุมทริคเทคนิคต่างๆที่เป็นเทคนิควิธีการและวิชาขั้นสูงที่หลายคนทำอสังหาริมทรัพย์ยังไม่เคยรู้เลย วิทยากร ดูประวัติ ธานี โทจรัญ (โค้ชโดโด้) การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ผู้บรรยายกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและต่างประเทศ, กรรมการบริหาร บริษัท ธานี เอสเตท […]

,

สัมมนา “เซียนขายฝากอสังหาฯ 100 ล้าน” (อบรมวันที่ 18 พ.ค. 62)

สัมมนา “เซียนขายฝากอสังหาฯ 100 ล้าน” การขายฝาก ไม่ใช่เฉพาะ อสังหาฯ เท่านั้นแต่ทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ก็นำมาขายฝากได้เช่นกัน เป็นการซื้อขายที่ WIN-WIN ทั้งคู่ เพราะ ผู้ขายฝาก ได้ทั้งเงินแถมทรัพย์ที่นำมาขายก็ยังตามหานายทุนได้ง่าย ส่วน ผู้รับซื้อฝาก ได้ทรัพย์เป็นหลักประกันแถมได้ทรัพย์ราคาต่ำกว่าตลาดถึง 40% ขายฝากคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเหมือนการลงทุนอสังหาฯ อื่นๆ เพียงคุณเริ่มลงมือทำก็หาเงินแสนได้ตั้งแต่ครั้งแรก ถ้าคุณอยากรู้เคล็ดลับความสำเร็จของนักธุรกิจไอทีที่รับจ๊อบเสริมด้วยซื้อขายอสังหาฯ จนกลายเป็น… เซียนขายฝากอสังหาเงินฯ 100 ล้าน ได้อย่างไร ? ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด !! หัวข้ออบรมสัมมนา – ขายฝากต่างจากจำนองอย่างไร ?- จุดอ่อนจุดแข็งของขายฝากและจำนอง – เทคนิคการประเมินให้เหมาะสมกับการขายฝาก – เอกสาร สัญญา และข้อตกลงที่พลาดไม่ได้ในการขายฝาก – รู้ทันภาษีและกฎหมายในการรับขายฝาก – เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนขายฝาก – ข้อควรระวังในการรับขายฝาก – บทเรียนขายฝากที่ไม่มีใครกล้าบอกความสำเร็จ – และอื่นๆ อีกมากมาย วิทยากร […]