การพัฒนา พนักงานขายหน้าร้านให้เป็นมืออาชีพ

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2560

การพัฒนา พนักงานขายหน้าร้านให้เป็นมืออาชีพ

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2560

ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

วันที่อบรม 27 มิถุนายน 2560

เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ “จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”

วันที่อบรม 28 มิถุนายน 2560

กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์

วันที่อบรม 28 มิถุนายน 2560

กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์

วันที่อบรม 28 มิถุนายน 2560

การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

วันที่อบรม 28 มิถุนายน 2560

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดร. สันติชัย

วันที่อบรม 29 มิถุนายน 2560

Welcome to the All ThaiTraining

รวมโพสประกาศฝึกอบรม รับจัดฝึกอบรมสัมมนาฟรี วิทยากรฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมชั้นนำ รวมหลักสูตรอบรมสัมมนา หลักสูตรการขาย การตลาด การบริการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ และอื่นๆ Public Training Inhouse Training ลงโฆษณาได้ฟรี

 
 

ติดต่อลงโฆษณา