หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น Digital HR Business Partner 4.0 HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

🔰เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง
————————————————————————–
✅เนื้อหาการบรรยาย
🔰ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR Business Partner , HR Big Data
👉HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
👉การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร
👉ความรู้เกี่ยวกับ Big Data และการพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำ HR Analytics
👉ความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data) ที่ทำให้เกิดการสร้างมูลค่าด้านงาน HR
🔰รู้จัก HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้าน HR ยุค 4.0
👉แนวทางการใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล
👉แนวทางการสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning) เพื่อใช้ในงาน HR
🔰Show & Share : HR Analytics กับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล HR
👉วิเคราะห์ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and selection)
👉วิเคราะห์ การปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)
🔰การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR สู่การเป็น Digital HR Business Partner
————————————————————————–
📆วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
🕐เเวลา 12.00 น. – 16.00 น.
💻อบรม ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
โดย ดร.วชิระ ชนะบุตร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ HR Analytics โดยใช้ Data Mining
(รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง)
———————————————————————————-
สนใจสำรองที่นั่งกรุณา CLICK LINK
https://lin.ee/7W5jsvV
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: @hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

ราคา

0

วันที่อบรม

07/27/2023

การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love