เทคนิคการขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย 100%

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมได้รับการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้

3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการขายจากการRole-Playด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. คลินิกนักขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคการขาย

2. ปลดล็อคความคิด ค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จ

3. สูตรเพื่อพิชิตความสำเร็จการขาย (KASH)

4.Attitude (ทัศนคติ) ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก

5. ค้นหาสิ่งขับเคลื่อนความคิดคุณ และเข้าใจคุณค่าอาชีพคุณ

6. 3 ขั้นตอนพิชิตความสำเร็จ

7. พัฒนาความรู้เข้าใจผลิตภัณฑ์ และจุดขาย

8. การเสนอขายด้วยผลประโยชน์

9.Skillsพัฒนาทักษะการขายด้วยสูตร 3 ใจ

10.Habit-การบริหารกิจกรรมการขายอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:พนักงานขาย (Sales)ทุกระดับ

อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat)

สัมมนาเวลา 09.00-16.00น. รอบวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

วันที่อบรม

07/26/2021

ราคา

2500

การติดต่อ

คุณเล็ก/0638466405

Email

chosenthebest@gmail.com

Spread the love