Online Zoom หลักสูตร สร้างยอดขายยุคใหม่ Covid-19 (16 มิ.ย. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ

Industrial port and container yard

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาถึงแนวทางการขายในยุคNEW NORMAL
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการตลาดและการขายสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติไวรัสที่ทำให้การขายเกิดความไม่ราบรื่น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่เผชิญอยู่ตรงหน้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเครื่องมือทางการขายใหม่ๆ ในการสร้างโอกาส

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจและตลาดโลก ทำให้องค์กรทุกองค์กรมีความตื่นตัวถึงความล้าช้าของตนเอง บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้ง ทำให้องค์กรมีการขยับตัวให้ไวยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองลูกค้าที่นับวันจะมีโอกาสถูกแย่งชิงไปได้ง่ายๆ จากการกระโดดเข้ามาของคู่แข่งในตลาดอย่างมากมาย หน้าที่นี้จึงไม่พ้นหน่วยสำคัญขององค์กรคือ ฝ่ายขายที่ต้องเข้าใจในสถานการณ์และยกระดับแนวทางการขายของตนเองให้เกิดความสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักขายในยุคใหม่ต้องเก่งทั้งเครื่องมือ กระบวนการ สายสัมพันธ์และกำลังใจ นี่จึงเป็นสิ่งท้าทายความกระตือรือร้นอีกครั้งของนักขายในยุคใหม่ว่าใครจะเป็นผู้ได้ลูกค้าที่มีอยู่ไปครอง

หัวข้อบรรยาย

9:00-10:30

สถานการณ์ลูกค้าและการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไปในโลกหลังวิกฤติ

 • 5 ข้อการขายในโลกปัจจุบัน ที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป
 • หลักการสำคัญของแนวคิดCUSTOMER CENTRIC และ MARKETING 5.0 (คนทุกยุคเปลี่ยนไปแล้ว)
 • โครงสร้างการขายเชิงรุกที่บุกลูกค้าอย่างเหนือชั้นแบบO2O
 • กรณีศึกษา การขายของโลกยุคใหม่ทั้งแบบB2B, B2C
 • WORKSHOP การปรับตัวเองในเชิงการขายเพื่อมุ่งลูกค้า

10:45-12:00

การทำตลาดและการขายในช่วงวิกฤต

 • ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดเพื่อการปรับตัวสู่การทำงานยุคใหม่
 • การตลาดยุคNEW NORMAL และแนวทางการผสาน O2O
 • การทำO2O SALES AND MARKETING กรณีศึกษา
 • WORKSHOP คุณจะปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้เท่าทันกับลูกค้ายุคใหม่

มีหลายรอบให้เลือก เวลาอบรม 13.00-16.00 

1) อบรมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

2) อบรมวันที่ 16 มิถุนายน 2564

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,700 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,500 บาท

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Spread the love