โครงการให้คำปรึกษา “ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง” เพื่อต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 6 โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์27 ส.ค. 2563

โครงการให้คำปรึกษา “ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง” เพื่อต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ครั้งที่ 6 โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

รายละเอียด

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ.ได้ทราบถึงสภาพปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs จึงได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคลล “ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง” โดย ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ความรู้เเละคำแนะนำเป็นรายบุคคล ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ในช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น. เเละจะจัดโครงการนี้ต่อเนื่อง โดยจัดทุกวันพฤหัสบดีของเเต่ละสัปดาห์ ขอให้ติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการได้ที่ เพจ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. – GMI หรือ เว็บไซต์ http://www.gmi.kmutt.ac.th

วันที่อบรม : 27/08/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : คุณทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง/ งานบริการวิชาการ GMI, KMUTT/ 02-4709795

Email : thiprat.boo@mail.kmutt.ac.th

Spread the love