คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดอบรมฟรีภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ31 ส.ค. 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดอบรมฟรีภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

รายละเอียด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกับ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และบริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด จัดโครงการเพิ่มผลผลิตแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รับสมัคร 50 คน ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณปณตพร ติมากรโทร. 099-415-4126 หรือ ดร.บุญธิดา ชุนงาม โทร. 064-279-2944

วันที่อบรม : 31/08/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : ดร.บุญธิดา ชุนงาม โทร. 064-279-2944

Email : bunthida@hotmail.com

Spread the love