Marketing for Sustainable Entrepreneurship30 ต.ค. 2563

Marketing for Sustainable Entrepreneurship

รายละเอียด

Marketing for Sustainable Entrepreneurship
วิเคราะห์ให้ตรงเป้า ยิงให้ตรงจุด กำหนดแผนการตลาดให้ตรงใจลูกค้า !! พบกับหลักสูตรออนไลน์

เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของ Covid 19 ขึ้น ทุกธุรกิจได้ เปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดรูปแบบเดิมไปยังโหมดเฝ้าระวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งกระทบกับการตลาด ทั้งในด้านเวลา การสื่อสารกับลูกค้า การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และวางแผนทางการตลาดโลกของธุรกิจได้เปลี่ยนไป เราจำเป็นต้องทำงานบนพื้นฐานข้อมูล รู้เขารู้เรา ต้องวิเคราะห์ให้ตรงเป้า ยิงให้ตรงจุด กำหนดแผนการตลาดให้ตรงใจลูกค้า พร้อมเรียนรู้หลักในการป้องกันตนเอง โดยการ์ดไม่ตก เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ยากจะคาดเดาสถานการณ์ได้อย่างดี พร้อมปรับตัวเองให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal : New Shift)

เนื้อหาหลักสูตร
– แนวคิดรู้เขา รู้เรา รู้ตลาด ในยุค Covid19
– รู้พฤติกรรมผู้บริโภค ต้องวิเคราะห์ให้ตรงเป้า ยิงให้ตรงจุด
– การกำหนดโปรแกรมทางการตลาดอย่างไรให้โดนใจ
– การตลาดเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน และข้อกฎหมายที่สำคัญในการทำการตลาด สิ่งที่ควรรู้ไว้เพื่อการ์ดจะไม่ตก
– กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการในสถานการณ์ COVID-19 ใบบริบทของฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
วัน-เวลา 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
รูปแบบการอบรม Online Training Course (ผ่านระบบ Microsoft Team)
ค่าธรรมเนียม 2,290 บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทางการตลาดรวมถึงผู้ที่สนใจในการดำเนินธุรกิจบริการในสถานการณ์ COVID-19 การทำการตลาดรูปแบบเดิมคงอาจจะไม่ตอบโจทย์ในบริบทของฐานวิถีชีวิตใหม่(New Normal)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี
ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 2,290 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

***หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

วันที่อบรม : 30/10/2020

ราคา : 2290

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-70

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love