Management Skills for Senior Front Office Starr in Hotels and Resorts05 ก.ย. 2563

Management Skills for Senior Front Office Starr in Hotels and Resorts

รายละเอียด

การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)
Management Skills for Senior Front Office Starr in Hotels and Resorts

การบริหารงานส่วนหน้าให้เกิดความราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงและสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพัก ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษา และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่มาสารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ อีกทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารของแผนกต้อนรับส่วนหน้ายังจำเป็นต้องทราบวิธีการทำรายงานต่างๆ และการดูตัวเลขของรายงานจ่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
เนื้อหาหลักสูตร
– ภาพรวมของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– การจัดการและวางแผนด้านอัตรากำลังคน
– การคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
– ราคาห้องพักและกลุ่มลูกค้า
– เทคนิคการเพิ่มรายได้กับงานบริการส่วนหน้า
– การบริหารจัดการงานบริการลูกค้าส่วนหน้า และการแก้ปัญหาให้ลูกค้า
– รายงานต่างๆ สำหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– การดูตัวเลขรายงาน และการวิเคราะห์
– กรณีศึกษา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้บริหารโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้ที่ต้องการเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70
หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

วันที่อบรม : 05/09/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) /093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love