หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” ให้แรงงานข้ามชาติ (ลาว พม่า กัมพูชา)18 มิ.ย. 2563

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” ให้แรงงานข้ามชาติ (ลาว พม่า กัมพูชา)

รายละเอียด

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ( มีวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด 6 ชม.) สำหรับสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ (ลาว, พม่า,กัมพูชา)
เนื่องด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมแบบปกติได้ บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จึงเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทาง online ผ่านโปรแกรม Zoom “หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่” ให้แรงงานข้ามชาติ (ลาว พม่า กัมพูชา)” ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อจองที่นั่งเข้าอบรมได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/hyXLeE7yceZSBDqg7
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (สำหรับภาษาพม่า)
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (สำหรับภาษากัมพูชา)
กรณี IN-Hous สถานประกอบการสามารถกำหนดวันได้เอง โดยจัดอบรม 40 คน ขึ้นไปสามารถรวมคนไทยได้ 10 และแรงงานข้ามชาติ 30 ฟรี (เงือนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด)
(ทุกหลักสูตรมีวุฒิบัตรให้)
หรือลูกค้าสามารถส่งใบสมัครกลับทางอีเมลนี้ เพื่อสำรองที่นั่งการอบรมได้ที่ nabdaw@ecot.or.thtraining@ecot.or.th
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ นับดาว ได้โดยตรงครับ 094-4845338, 02-3857117 Line ID: nabdaw3096
สะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ ลดโอกาสเสี่ยงโควิด 19
*** การใช้งานโปรแกรม zoom มีคู่มือการใช้งานให้ค่ะ ใช้ง่าย สะดวก อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานก็สามารถอบรมได้โดยไม่ต้องเดินทางค่ะ ***

วันที่อบรม : 18/06/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : นับดาว

Email : nabdaw@ecot.or.th

Spread the love