FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS16 พ.ค. 2563

FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS

รายละเอียด

มืออาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารนั้น ต้องประกอบไปด้วยอาหารดี บรรยากาศดี และการบริการที่ดี แต่ทุกวันนี้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่อาหาร และบรรยากาศเป็นหลัก ขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นสาเหตุให้ร้านอาหารหลายๆ แห่งไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ ประทับใจกับลูกค้า และกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มผลกำไรนำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง บุคลากรในแผนกบริการจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริการและวิธีการบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อความเป็นมืออาชีพและสามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
– การจัดรายการอาหาร ลักษณะของเมนูอาหาร ประเภทของรายการอาหาร
– ประเภทของเครื่องดื่มแต่ละชนิด
– การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องปรุงในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างถูกต้อง
– การจัดโต๊ะอาหารรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับโอกาส
– ทักษะการต้อนรับลูกค้า การเชิญลูกค้านั่งโต๊ะและการส่งลูกค้า
– การรับคำสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
– เทคนิคการเสิร์ฟอาการและเครื่องดื่ม
– เทคนิคการเก็บโต๊ะและการถอนจาน
– การวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับการบริการงานเลี้ยงต่างๆ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของกิจการ หัวหน้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 16/05/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th