รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-1907 เม.ย. 2563

รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19

รายละเอียด

พบคำตอบที่นี่❗️ ที่เดียว❗️
• งบการเงินขยายเวลายื่นหรือไม่?
• กฎหมายภาษีอะไรบ้างที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงไวรัสระบาด
• หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% จะเข้าเงื่อนไขหักต้องปฏิบัติอย่างไร
• พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุด

💻 กับธรรมนิติ Virtual training การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live หัวข้อ “รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19” โดยอาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เริ่มตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย🖱 https://bit.ly/345gwFK

วันที่อบรม : 07/04/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : 025550700กด1

Email : hrod@dharmniti.co.th