Agile Organization, Digital Transformation in Hospitality Businesses06 มิ.ย. 2563

Agile Organization, Digital Transformation in Hospitality Businesses

รายละเอียด

Agile Organization, Digital Transformation in Hospitality Businesses
ในปัจจุบันทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งที่เคยสำเร็จในวันนี้ อาจจะไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ในวันพรุ่งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันทำให้ธุรกิจต้องรีบปรับตัวให้ทัน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจบริการ การปรับองค์กรให้คล่องตัว ให้ทุกคนสามารถทำงานได้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะสามารถทำได้อย่างไร? โครงสร้างองค์กรซับซ้อนหลายลำดับขั้น การตัดสินใจเพียงเรื่องเดียวอาจต้องใช้เวลาอันยาวนาน รูปแบบการจัดการองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจควรจะต้องเปลี่ยนไป หลักการ Agile เป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณอยู่รอดในธุรกิจ
เนื้อหาหลักสูตร
Becoming Agile Organization for Service Businesses
– โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค Digital
– Human Capital Trend
– อะไรคือ Agile
– องค์ประกอบที่สำคัญของ Agile Organization
– Business Model ในโลกปัจจุบัน
– กรณีศึกษาองค์กรที่สำเร็จ / ล้มเหลว
– การ Transform องค์กรในแบบของคุณ

หลักสูตรนีเหมาะสำหรับ
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคลากรในธุรกิจบริการ บุคคลทั่วไป
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 หรือ
http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน
– ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
– ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 06/06/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-72

Email : training@dtc.ac.th