ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯสำหรับลูกจ้างใหม่ ตาม พรบ.ความปลอดภัย 255406 มี.ค. 2563

ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯสำหรับลูกจ้างใหม่ ตาม พรบ.ความปลอดภัย 2554

รายละเอียด

ปัจจุบันการอบรมความปลอดภัยลูกจ้างนั้นองค์กรต้องจ้างิมยากรภายนอกมาครั้งละจำนวนมากๆซึ่งบุคลากรในองค์กรก็สามารถสอนเองได้ เป็นการปรัหยัดงบประมาณจ้างวิทยากรจากภายนอกดังนั้น จป.ว หรือ จป.หัวหน้างาน ควรมาอบรมหลักสูตรนี้เพื่อช่วยองค์กรในการประหยักงบประมาณอีกทั้งยังใกล้ชิดกับพนักงานในองค์กรมากขึ้น
หัวข้อในการอบรม
1.ความรู้ทั่วไปความปลอดภัย
2ใกฎหมายความปลอดภัย
3.ข้อบังคับฯความปลอดภับ
4.การเตรียมสื่อการสอน
5.บทบาทหน้าที่ผู้สอน
6.กิจกรรมนันทนาการ
7.ปฏิบัติการสอน

วันที่ : 06/03/2020

ราคา : 4500

การติดต่อ : อ.พงษ์ปณต 0949918999

Email : pdca.trainingcenter@gmail.com