บริหารลูกน้องยุคใหม่ให้อยู่มือ26 ก.พ. 2563

บริหารลูกน้องยุคใหม่ให้อยู่มือ

รายละเอียด

สร้างความได้เปรียบด้วยศักยภาพเด็ก Gen Y บริหารให้อยู่มือพร้อมตัดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความเข้าใจ ให้แนวทาง พร้อมประยุกต์ใช้ทันที

หัวข้ออบรม
o Mini-quiz ท่านเข้าใจคนทำงานยุคใหม่เท่าไร
o ความสำคัญของคนยุคใหม่ในที่ทำงานยุคปัจจุบัน
o 10 พฤติกรรมหลักของคน Generation Y ที่หัวหน้างานต้องเข้าใจ
o จากความเข้าใจ สู่กลยุทธ์ และวิธีการบริหาร Generation Y:
o Manage & Lead
o Develop
o Engage
o Retain

อัตราท่านละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

วันที่ : 26/02/2020

ราคา : 8000

การติดต่อ : วรางคณา/ สถาบันปัญญาธุรกิจ/ 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

Email : warangkana_cha@nationgroup.com