สัมมนาฟรี หลักสูตรเพื่อ…เจ้าของธุรกิจต้องรู้ในด้านกฎหมายฟรี!!! 30 ที่นั่งเท่านั้น ในวันที่ 12 มีนาคม 256312 มี.ค. 2563

สัมมนาฟรี หลักสูตรเพื่อ…เจ้าของธุรกิจต้องรู้ในด้านกฎหมายฟรี!!!  30 ที่นั่งเท่านั้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

รายละเอียด

สัมมนาฟรี หลักสูตรเพื่อ…เจ้าของธุรกิจต้องรู้ในด้านกฎหมายฟรี!!!  30 ที่นั่งเท่านั้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

เศรษฐลักษมิ์ กรุ๊ป จัดหลักสูตรสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในด้านกฎหมายฟรี!!!
ขอเรียนเชิญเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร เข้าร่วมฟังงานสัมมนา เรื่องการบริหารความเสี่ยง ปิดจุดอ่อนธุรกิจครอบครัว เพื่อการสืบทอดทายาทธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีหัวข้อบรรยายหลัก 4 เรื่อง ดังนี้

1. บริหารผลประโยชน์ธุรกิจครอบครัว บนรากฐานความสัมพันธ์แห่งความสุข
2. กลยุทธ์เพิ่มยอดขายให้เครดิตลูกค้าใหม่ ขยายตลาดแบบก้าวกระโดดป้องกันหนี้สูญทั้งระบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่ง
3. ย้อนรอยแผนทวงหนี้ ไม่มี ไม่หนี แต่ต้องจ่าย แม้ปิดหนีล้มบนฟูก “ มีหนี้…ต้องมีแผน ”
4. HRL กลยุทธ์การบริหารทีมงานให้เก่งให้ขยัน ป้องกันปัญหาเพื่อองค์กรหลุดพ้น ลดปัญหา ยิ่งโต ยิ่งเหนื่อย

ในวันที่  12 มีนาคม 2563  ณ. Spaces Empire Tower (สาทร) เวลา 13.00 -18.00 น.
อย่าพลาด สัมมนาเดียวที่รวมเทคนิคลับ! ทำให้เจ้าของธุรกิจทำงานง่าย และสบายขึ้น
ทางลัดสู่ความสำเร็จ ให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดด ปิดจุดอ่อนทางธุรกิจครบทุกมิติ
ตั้งแต่การวางโครงสร้างทางธุรกิจครอบครัว ลูกจ้าง/พนักงาน ลูกค้า และลูกหนี้

1 องค์กร ต่อ 1 ที่นั่ง รีบลงทะเบียนด่วน !!! ฟรี 30 ที่นั่งเท่านั้น
( ที่นั่งต่อไปลงทะเบียนในราคาพิเศษ ที่นั่งละ 500 บาท )
สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถลงทะเบียนตามลิ้งค์มาได้เลยนะคะ
https://forms.gle/7T8beXB8Gr33yAKm7

ด้วยความเคารพ

วชิราภรณ์ เพ็ชรไชย (ฟ้า)   Marketing
เบอร์โทรติดต่อ 0949626516 , 0829261459

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด
Trust By Settaluck

วันที่ : 12/03/2020

ราคา : FREE

การติดต่อ : 0829261459

Email : solutiontheh@gmail.com