“สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas”07 มี.ค. 2563

“สร้างธุรกิจ พิชิตฝัน ปั้นด้วย Business Model Canvas”

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
การเริ่มธุรกิจ..ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระดุมเม็ดแรก!! เรียนรู้ วิธีการสร้าง “โมเดลธุรกิจ” ในแบบของคุณ เพื่อธุรกิจที่เติบโต อย่างยั่งยืนจาก frame work ระดับโลก “Business Model Canvas (BMC)”
Business Model Canvas (BMC) คือ เครื่องมือในการออกแบบโมเดลธุรกิจที่ ถูกพัฒนาโดย Dr. Aalexander Osterwalder ที่ใช้ระยะเวลานานถึง 9 ปี ในการวิจัยพัฒนาด้วยความร่วมมือจาก 470 นักธุรกิจจาก 45 ประเทศทั่วโลก เป็นเครื่องมือได้รับการยอบรับ และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายกับธุรกิจชั้นนำระดับโลกมายมาก อาทิเช่น LINE, IBM, LAZADA และ Ericsson

BMC จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามรถสร้างโมเดลธุรกิจที่ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ9 ปัจจัย ที่จะต้องตอบให้ได้อย่างชัดเจน ก่อนการตัดสินใจเริ่มธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน ด้วยตารางเพียง 1 เดียว BMC จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ “เริ่ม” และ “พัฒนา” ธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนของทุกรูปแบบธุรกิจ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจ และสามารถนำ BMC ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนธุรกิจได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มธุรกิจใหม่ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ผ่านเครื่องมือ และแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล BMC ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกขององค์ประกอบสำคัญ 9 ปัจจัย คือ Target Customers, Value Propositions, Channel, Customer Relationship, Key Activities, Key Resources, Key Partners, Revenue Stream และ Cost Structure.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• Start Up, ผู้ขายสินค้า on-line และผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่
• Start Up, ผู้ขายสินค้า on-line และผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม
• ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทเอกชน / หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความรู้เชิงกลยุทธ์ธุรกิจ จากเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

รูปแบบการสัมมนา
• การบรรยาย และกรณีศึกษาโดยวิทยากร สัดส่วน 50%
• การลงมือปฎิบัติเขียนโมเดลธุรกิจของผู้ร่วมสัมมนา สัดส่วน 40%
• การนำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ร่วมสัมมนา สัดส่วน 10%

หัวข้อ และรายละเอียดของหลักสูตร

ภาพรวม ความสำคัญ และประโยชน์ของ Business Model Canvas (BMC)

ปัจจัยที่ 1 : “…แล้วใครจะซื้อ? คำถามแรกของกราทำธุรกิจ” (Target Customers) เรียนรู้การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ในการดำเนินกิจกรรมส่งต่อ “คุณค่า” ของธุรกิจเราให้ตรงใจลูกค้าเป้าหมายของเรา

ปัจจัยที่ 2 : “คุณค่า…ที่คู่ควร สำหรับคุณ” (Value Proposition) ร่วมค้นหา “คุณค่า”ของธุรกิจเรา ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยที่ 3 : “ช่องทาง การนำเสนอคุณค่า” (Channel) การกำหนดรูปแบบของ “ช่องทาง” ในการส่งต่อคุณค่านั้นให้กับลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่ 4 : “การสานสัมพันธ์ กับลูกค้า“ (Customer Relationship) การหาและได้มาซึ่งลูกค้าเป็นเรื่องยาก แต่การรักษาไว้เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

ปัจจัยที่ 5 : “กระแสรายได้“ (Revenue Stream) เพราะ “รายได้” เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอด ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้อย่างท่องแท้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ปัจจัยที่ 6 : “กิจกรรมหลัก เพื่อการสร้างคุณค่า“ (Key Activities) เพื่อสร้างคุณค่าที่จะส่งต่อให้ลูกค้า ธุรกิจจำเป็นต้องทราบถึงกิจกรรมหลักที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ

ปัจจัยที่ 7 : “ทรัพยากรหลัก สำหรับการสร้างคุณค่า“ (Key Resources) เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมหลักได้อย่างราบรื่น การบริหารทรัพยากรหลักจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้

ปัจจัยที่ 8 : “เพื่อคู่คิด มิตรคู่ธุรกิจ“ (Key Partners) พันธมิตรทางธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบ การบริหารและคัดเลือกพันธมิตรที่เหมาะสม จะเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยที่ 9 : “โครงสร้างต้นทุน“ (Cost Structure) เพราะต้นทุนเป็นปัจจัยกำหนด “กำไร” ร่วมกับรายได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายของธุรกิจ การเข้าใจและจัดการโครงสร้างต้นทุนอย่างลึกซึ้งจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ

สรุปเนื้อหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการสัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE OA : BizGroomingThailand

วันที่ : 07/03/2020

ราคา : 3600

การติดต่อ : สมบูรณ์ / 085-920-6461/ LINE OA : BizGroomingThailand

Email : bizgroomingthailand@gmail.com