หลักสูตร เทคนิคการคิดที่มีประสิทธิภาพ(Thinking Ability Skill)22 ม.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการคิดที่มีประสิทธิภาพ(Thinking Ability Skill)

รายละเอียด

🔰ความสำคัญของหลักสูตรนี้🔰
1. ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2. ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
3. ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
4. ป้องกันปัญหาความสูญเสียทรัพยากรขององค์กรที่เกิดจากการคิดที่ไม่เป็นระบบ
5. ลดความผิดพลาดในการทำงานของผู้เรียน ให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

🆕หัวข้อสัมมนา🆕
1️⃣ความหมายและความสำคัญของการคิดที่มีประสิทธิภาพ(Thinking Ability Skill)
2️⃣การทำงานของสมองส่วนหน้า(Cerebrum) ที่เกี่ยวกับการคิด สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาทำงานอย่างไร
3️⃣ภาพรวมของเทคนิคการคิดแบบต่างๆ
➡️การคิดเชิงสร้างสรรค์
➡️การคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
➡️ความคิดเชิงระบบ
➡️การคิดแบบบูรณาการ
➡️การคิดเชิงประยุกต์
4️⃣หลักการสำคัญของการเพิ่มพลังสมองในการคิด
5️⃣เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการคิดเชิงอย่างมีประสิทธิภาพ
➡️การใช้แผนภูมิก้างปลา
➡️การใช้ Mind Mapping
➡️การจัดการกับกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อน
➡️การคิดแบบเชื่อมโยง
6️⃣สรุปสาระสำคัญและตอบคำถาม

♻️วิธีการอบรม♻️
การบรรยาย, การนำอภิปราย, Workshop/กรณีศึกษาจากญี่ปุ่น,การแบ่งกลุ่มระดมความคิด/การนำเสนอผลงานกลุ่ม

📌วิทยากรบรรยายโดย📌
อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์

🌐หลักสูตรสามารถจัดเป็น In-House Training ได้🌐

✅สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก
โทร. 081-134-5581,063-846-6405
Line :https://line.me/R/ti/p/bss6411p
E-mail: info@chosenthebest.com
http://www.chosenthebest.com

วันที่ : 22/01/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก 0638466405

Email : info@chosenthebest.com