ด่วน !! ประกาศบังคับใช้แล้วปีนี้ เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ14 ม.ค. 2563

ด่วน !! ประกาศบังคับใช้แล้วปีนี้ เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ

รู้ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนับวันจะรุนแรงขึ้น
ปี 2563 พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล จะประกาศใช้แล้ว นายจ้างต้องไปจัดการคุ้มครองข้อมูลส่นบุคคลให้ชัดเจนและปลอดภัย หากไม่ทำ ไม่ปลอดภัย
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

นายจ้างจึงต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ โดยทันที

** แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง **

หัวข้อการบรรยายหลัก
ภาพรวมของกฎหมายนี้
1. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
2. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
3. ข้อมูลใดที่ต้องคุ้มครอง หรือ ไม่คุ้มครอง ต่างกันอย่างไร ?
4. ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
5. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
1. นายจ้างมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตามกฎหมายนี้ ?
2. นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ?
3. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
4. ตัวอย่าง – สัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ?
5. ตัวอย่าง – สัญญาจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนายจ้าง มีอะไรบ้าง ?
6. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
7. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน
8. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่ข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
9. นายจ้างมีสิทธิขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
10. ลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
11. พนักงานขายลาออกแต่เอารายชื่อลูกค้าไปด้วย นายจ้างจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ?

วิทยากร อ. สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กำหนดการ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กทม.

วันที่ : 14/01/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com