หลักสูตรอบรม Service beyond Expectation (23 ธ.ค. 62)31 ธ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Service beyond Expectation (23 ธ.ค. 62)

หลักการและเหตุผล
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น และธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจผู้ให้บริการ รวมทั้งผู้บริหารคือ จะบริการอย่างไรจึงจะเรียกว่า “บริการอย่างไร..ที่เกินความคาดหวัง”
หลักสูตรนี้มีคำตอบให้กับผู้เข้าอบรมแน่นอน หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จักอย่างลึกซึ้งถึงความคาดหวังใหม่ ๆ ของลูกค้า
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถเจาะลึกการบริการขั้นสูง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หัวข้อการฝึกอบรม
Module 1: ลูกค้า….. ในมุมมองใหม่ๆ
1. เปิดกรุ ความคาดหวังใหม่ๆ…….ของลูกค้า
2. กิจกรรม: ก้าวต่อไป ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า
3. Customer Voice ต่อ การบริการของพนักงาน ในปัจจุบัน
4. มิติของการให้บริการเฉพาะราย (Personalized)
5. กิจกรรม: บริการลูกค้า แบบ Personalized
6. ครองใจลูกค้าด้วย 8 กฎเหล็กแห่งการบริการ

Module 2: เจาะลึกการบริการขั้นสูง
7. Functional and Emotional Services
8. กิจกรรม: “บริการด้วย Functional and Emotional Services”
9. ภาพรวมการบริการ Service Process ทั้งการขาย และ การบริการ
• การนำลูกค้าเข้าสู่การสนทนา…อย่างธรรมชาติ
• การเป็นนักฟัง นักถาม และ นักวิเคราะห์
• การร่ายคาถา….. เข้าสู่การให้บริการ การขาย และ การแก้ปัญหา อย่างคมชัด
• การจบการสนทนา………ด้วยไมตรีจิตอย่างตรึงใจ
10. กิจกรรม: ลงมือปฏิบัติ Service Process
11. Proactive service เพื่อมุ่งสู่ Zero Defects
12. กิจกรรม: วิเคราะห์การสนทนาจริง

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: http://www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/HIPOtraining

วันที่ : 23/12/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : http://www.hipotraining.co.th / 086-318-3151-2

Email : hipotraining@gmail.com