สัมมนาฟรี หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ” เพื่อถ่ายทอดความรู้การนำสารสกัดจากสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ จัดโดยโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม16 ธ.ค. 2562

สัมมนาฟรี หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยสารสกัดธรรมชาติ” เพื่อถ่ายทอดความรู้การนำสารสกัดจากสมุนไพรไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ จัดโดยโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

“วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร