ฝึกอบรมฟรีสำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจ ในหลักสูตร20 – 24 ม.ค. 2563

ฝึกอบรมฟรีสำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจ ในหลักสูตร

1. หลักสูตร การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ (30 ชั่วโมง)
📢📢📢ฝึกอบรม วันที่ 20 – 24 มกราคม 2563
ส่งพนักงานเข้าอบรมได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อบริษัท
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

2. หลักสูตร การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ (30 ชั่วโมง)
🔊🔊🔊ฝึกอบรม วันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งพนักงานเข้าอบรมได้สูงสุด 2 ท่าน ต่อบริษัท
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ประกาศรับสมัครสถานประกอบกิจการที่สนใจเพื่อเข้าฝึกอบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับสถานประกอบกิจการ ส่งใบสมัครก่อน ได้ฝึกก่อน รับจำนวนจำกัด

👍หลักสูตรที่ 1
ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562
👍หลักสูตรที่ 2
ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพร้อมใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2563

🌐ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.dsd.go.th/pathumthani
**ส่งใบสมัครทาง E-mail : naphat2513@gmail.com**

📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมทาง https://www.facebook.com/dsdpathumthani/
หลักสูตรที่ 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 หลักสูตรที่ 2 ประกาศรายชื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

สนใจติดต่อ ℹ️:

สนใจติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (อาจารย์นภัทร ศิริเรือง) โทรศัพท์ 089-996-2455 E-mail : naphat2513@gmail.com