หลักสูตรอบรมหัวข้อ “Food Stylist for Thai Food to the world ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารไทยสู่สากล” โดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์

หลักสูตรอบรมหัวข้อ “Food Stylist for Thai Food to the world ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารไทยสู่สากล” โดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์

เป็นหลักสูตรที่นำเสนอรูปแบบอาหารไทยให้ทันสมัย และมีความน่าสนใจ ที่ผู้เรียนจะทราบถึงประวัติความเป็นมาของอาหารไทยและเทคนิคที่นำมาผสมผสาน ในการจัดจานรูปแบบ Food Stylist เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทย พร้อมทั้งการถ่ายภาพอาหาร

วันที่ :

ราคา : Free

การติดต่อ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVb2E7MofVUItKw_gh3ugp_95MvN3YI78p0seP8PUiziG3bg/viewform

Email : Cookingtestingschool@gmail.com