เตรียมพร้อม รับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติจริง18 ธ.ค. 2562

เตรียมพร้อม รับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติจริง

ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนับวันจะรุนแรงขึ้น
ปี 2563 พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล จะประกาศใช้แล้ว นายจ้างต้องไปจัดการคุ้มครองข้อมูลส่นบุคคลให้ชัดเจนและปลอดภัย หากไม่ทำ ไม่ปลอดภัย
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

นายจ้างจึงต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ โดยทันที

หัวข้อการบรรยายหลัก

1. เหตุผล ความเสียหาย ที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
2. ตัวอย่าง – ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
3. นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ?
4. หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ต้องทำตามกฎหมายนี้ ภาคปฏิบัติ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
5. บทลงโทษนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ละเมิด ฝ่าฝืน ลงโทษได้แค่ไหน ?
6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?
7. พนักงานขายนำรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าออกไปด้วย นายจ้างจะทำอย่างไร ?
8. พนักงานที่เปิดเผยเงินเดือนกัน จะลงโทษตามกฎหมายนี้ได้หรือไม่ ?
9. ข้อมูลการป่วยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นายจ้าจะขอดูหลักฐานการป่วยได้หรือไม่ ?
10. พบกับ 10 คำถามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะป้องกัน แก้ไขอย่างไร ?

แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กำหนดการอบรม วันที่ 18 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กทม

วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 18/12/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com