เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program)12 ธ.ค. 2562

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program)

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี

(Train The Trainer Program)

พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program :

เทคนิคการเป็นวิทยากร)

คำอธิบายหลักสูตร

Train The Trainer เป็นหลักสูตร พูดได้ บรรยายดี Train The Trainer Program ที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดและเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการพูดในฐานะวิทยากรในองค์กร หรือในหน่วยงานต่างๆ  โดยให้ความรู้ตั่งแต่ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจหลักการพูด การขจัดอาการประหม่าและการตื่นเวที การพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะวิทยากร เทคนิคการถ่ายทอด เคล้ดลับการบรรยายมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นวิทยากร การสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการนำการพูดการบรรยายไปปรับประยุกต์ใช้ในงานจนสามารถ พูดได้ บรรยายดี ตรงตามเป้าหมายในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน ฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, วิทยากร, วิทยากรฝ่ายขาย, ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการบรรยายหรือพรีเซ็นต์งาน, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร, ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรหัว, พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร, หน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

Course Outline

 • ศิลปะการพูดสำหรับการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • หลักการเป็นวิทยากรในหน่วยงาน
 • ลักษณะของวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการพูด
 • การวางแผนการบรรยาย
 • เทคนิคการเปิดการบรรยาย
 • การบรรยายเนื้อหาหลัก
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
 • เทคนิคการพูดของวิทยากร
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ใหญ่
 • การบรรยายประเด็นสำคัญ
 • แนวการสอนและการบรรยาย
 • การจูงใจในการบรรยายและฝึกอบรม
 • การบรรยายสรุป
 • จรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 1
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 2
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 3
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 4

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม 2 วัน

วันที่อบรม

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,500 บาท
*7,500 บาท (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 7,200 บาท)
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,300 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท)
*ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท
   (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,100 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,000 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,900 บาท)
*ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 6,900 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,700 บาท)

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Proวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

 • ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537
 • ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
 • รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545
 • VCD TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

ท่านจะได้รับการฝึกอบรมจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการพูดการบรรยาการเป็นวิทยากรมากด้วยคุณภาพมากกว่า 18 ปี

Link ดูคลิปการพูดฮาๆ ของอาจารย์วิทยากร : https://youtu.be/nfhRpUfJy-4

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

LINE : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
E-mail 1 : fitprodb@hotmail.com
E-Mail 2 : webdb@hotmail.com

เว็บไซต์ link 1 http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/compo/ser-comp

Link 2 http://www.วิทยากร.net

หน่วยงาน/บริษัท : สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ชื่อผู้ติดต่อ : Admin FIT Pro

โทร : (086) 981-1584