“สร้างคน สร้างงานด้วยเทคโนโลยีโลจิสติกส์ในยุค Gig Economy”

Hi light:
– ความสำคัญและบทบาทของโลจิสติกส์ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในยุคดิจิตัลของโลกและประเทศไทย
– การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งธุรกิจ E-Commerce แบบไร้พรมแดนในภูมิภาคอาเซียน เช่น AI, Big data, Application, Smart warehouse
– Logistics Solution อย่างมืออาชีพกับ JWD
– รูปแบบการจ้างแรงงานด้านโลจิสติกส์แบบ Gig Economy

การติดต่อ

ทิพวรรณ 028551477 / สุภิศฐราค์ 028551471

Email

tin.pim2018@gmail.com