สัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองประจำปี 2562(อบรมวันที่ 16 พ.ย. 62)

สัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองประจำปี 2562

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสร้างอนาคต คุณสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิต และอนาคตของทั้งตัวคุณเอง และเด็ก ๆ วันนี้โอกาสการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มาถึงแล้ว คุมองเปิดรับแฟรนไชส์ เรามีทีมงานที่ให้คำปรึกษา ช่วยดูแลคุณไปพร้อมกัน ด้วยประสบการณ์ในประเทศไทยมากว่า 20 ปี เราพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน สนใจติดต่อ 02-626-6555 ต่อ  1453 – 1455

“คุมอง” เป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก พัฒนาระบบการเรียนอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี และได้รับการยอมรับใน 50 ประเทศ ด้วยระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กทุกคนพัฒนาศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้คุมองเป็นหนึ่งธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันสอนพิเศษอันดับต้นๆ
แบรนด์การศึกษาที่แข็งแกร่งในระดับโลก
แฟรนไชส์คุมองกว่า 483 สาขาทั่วประเทศ กำลังพัฒนาเด็กไทยกว่า 90,000 คน
ระบบจัดฝึกอบรมผู้เปิดศูนย์ใหม่ และให้การสนับสนุนทั้งด้านการสอนและการตลาดตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์
แบบฝึกหัดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้สมัครเปิดศูนย์คุมอง
สัญชาติไทย
สุภาพสตรี อายุ 27 – 45 ปีบริบูรณ์
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
รักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา
มีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด
หลังผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถสอนและบริหารศูนย์ได้เต็มเวลาด้วยตนเอง

การสำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง

ท่านที่สนใจเข้าฟังสัมมนาการเปิดศูนย์คุมอง สามารถสำรองที่นั่งได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ดาวน์โหลดใบสมัครและกด Save ใบสมัคร
ใบสมัครผู้สนใจเปิดศูนย์ (เฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
ดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับบุคคลทั่วไป
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
ส่งไฟล์ใบสมัครมาที่อีเมล franchise@kumon.co.th
บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการเข้าฟังสัมมนาของท่านผ่านทางอีเมลล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนวันสัมมนา

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งเหตุผลสำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฟังสัมมนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-6555 (ต่อ  1453 – 1455) หรือ 06-1480-4239 (สำหรับติดต่อช่วงนอกเวลาทำการ)

กำหนดการสัมมนาประจำปี 2562
15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ )
16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเชียงใหม่, สำนักงานหาดใหญ่
30 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานหาดใหญ่
13 ธันวาคม 2562 สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ )
14 ธันวาคม 2562 สำนักงานขอนแก่น
*กำหนดการสัมมนาและขั้นตอนในการเปิดศูนย์คุมองอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)
บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์)จำกัด อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 15-16 เลขที่ 90
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.0-2626-6555

สำนักงานคุมอง สาขาเชียงใหม่
อาคารไลฟ์ อิน ทาวน์ ชั้น 3 เลขที่ 1/1 ถนนทิพยเนตร
ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.0-5320-0955-7

สำนักงานคุมอง สาขาขอนแก่น
อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2 เลขที่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4336-5101

สำนักงานคุมอง สาขาหาดใหญ่
อาคารเรดาร์กรุ๊ป ชั้น 5 เลขที่ 607 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7423-2170

การสัมมนาเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น. (ลงทะเบียน 9:00-9:30 น.)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าฟังสัมมนาหลังเวลา 9:30 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมมนา
บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครเปิดศูนย์คุมองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ)
สนใจเปิดศูนย์คุมอง ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2626-6555 (ต่อ  1453 – 1455)
หรืออีเมล franchise@kumon.co.th เว็บไซต์ th.kumonglobal.com