ชวนคุยเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล(เกษียณ)(อบรมวันที่ 09 พ.ย. 62)

ชวนคุยเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล(เกษียณ)

การวางแผนการเงินให้ถูกต้องตามหลักสากล เป็นเรื่องสำคัญที่คนในวัยทำงานควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนมาก รูปแบบการวางแผนการเงินแบบเดิมๆอาจไม่สามารถใช้ได้ในระยะยาว เราจำเป็นต้องเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนแผนให้ทันการเปลี่ยนแปลงโลก สัมมนานี้จะช่วยให้ผู้ร่วมงานได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถเอาไปปรับใช้ในการวางแผนการเงินให้ตัวเองและคนรอบข้างได้
– การวางแผนการเงินที่ถูกต้อง ควรเริ่มต้นจากตรงไหน
– การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆเพื่อช่วยในการคำนวณ และ ใช้เครื่องมือทางการเงินให้ตรงกับความต้องการ
– การวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณอย่างยั่งยืน
-work shop งบการเงินส่วนบุคคล ,ตรวจสอบสถานะทางการเงินส่วนบุคคล
อื่นๆ

วันที่ : 09/11/2019

ราคา : Free

การติดต่อ : บุษบา/บจก.แอดวานซ์โปรเกรสอินโฟร์เซอร์วิส/063-2235946

Email : apis_acelife@yahoo.com