การทำธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน(อบรมวันที่ 23 พ.ย. 62)

การทำธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ธุรกิจคาร์แคร์ เป็นธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุน สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานการให้บริการ และมีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดของยานยนต์ เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สร้างรายได้สูง
การลงทุนที่ไม่ซับซ้อน ความเสี่ยงต่อธุกิจไม่มากนักและการบริหารจัดการไม่ยุ่งยาก โอกาสประสบความสำเร็จ และเวลาของการคืนทุนในระยะสั้น และสามารถขยายธุรกิจเป็นระบบเครือข่าย,สาขา, หรือแฟรนด์ไซด์ได้อย่างดี

แต่คาร์แคร์ ก็เป็นธุรกิจที่มีเป็นเซ็นต์การปิดตัวลงสูงเช่นกัน เนื่องจากปัญหาของการไม่เข้าใจในการบริหาร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจ ต้องศักษาให้เข้าใจในการทำธุรกิจ เพื่อโอกาศในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่มากกว่า

หัวข้อการสัมมนา

– ข้อกฎหมาย ภาษีต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่ควรรู้การจัดตั้งธุรกิจ
– การออกแบบอาคารโรงเรือน แบบเปลนสถานประกอบการคาร์แคร์

– การสรรหาบุคลากร จำนวนบุคลากร บริหารทีมงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ

– การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยาเคมี สำหรับคาร์แคร์อย่างมีประสิทธิภาพ

– วิธีการเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจ

– การตั้งราคาและโครงสร้างราคา ที่คุ้มทุนและมีกำไร

– การตลาด ส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างรายได้ยอดขายที่มั่นคง

– หลักและวิธีการให้บริการแก่ลูกค้า

– การคิดคำนวณต้นทุนและจุดคุ้มทุน

– วิเคราะห์ ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค

– สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจคาร์คาร์และวิธีการแก้ปัญหา

– สูตรลับ 5 พ. การปรับปรุงและพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

– อัตราผลตอบแทนทางการเงิน

วันที่ :23/11/2019

ราคา : 5500

การติดต่อ : 0863416459

Email : acgroupdallee@gmail.com