ปลุกพรสวรรค์ สานฝันสู่การเป็นเชฟชั้นนำ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)(อบรมวันที่ 9 ม.ค. 63)

ปลุกพรสวรรค์ สานฝันสู่การเป็นเชฟชั้นนำ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์)

หาก Passion ของคุณคือการทำอาหาร มาปลดปล่อยศักยภาพแบบไร้ขีดจำกัดได้ที่นี่!

Dusit Thani College มีความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลาย คณาจารย์ที่มากประสบการณ์ ห้องปฏิบัติการครัวและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตามมาตรฐานระดับสากล พรั่งพร้อมด้วยวัตถุดิบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ เรียนรู้ศาสตร์การครัวครบครัน

  • เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ต่างๆ
  • อัดแน่นความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร
  • รู้ลึกรู้จริงในเรื่องหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการทำงาน
  • ปลูกฝังความคิดและการแก้ปัญหาอย่างผู้ประกอบการ
  • ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ พัฒนาอาหารและขนม
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารที่หลากหลาย

เราจะขยายกรอบความคิด ยกระดับมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำเทรนด์ด้านธุรกิจอาหารอย่างแท้จริง

จุดเด่นของหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์

  • สามารถใช้ประสบการณ์ทำงานเทียบโอนได้32 หน่วยกิต
  • เรียนครั้งละ1 วิชาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน (Block courses)
  • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา09.00- 16.00 น.

วันที่จัดอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

หน่วยงาน/บริษัท : วิทยาลัยดุสิตธานี

ชื่อผู้ติดต่อ : สุทธิรักษ์ แก้วเหมือน

โทร : 0878091838