เปิดแล้ว! หลักสูตรทรงคุณค่า ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น! หลักสูตรเทียนอบ น้ำปรุง และขนมไทย(อบรมวันที่ 7 ธ.ค. 62)

เปิดแล้ว! หลักสูตรทรงคุณค่า ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น! หลักสูตรเทียนอบ น้ำปรุง และขนมไทย

หลักสูตรเทีอบ ้ำปรุง และขมไท

เผทุกเคล็ดลัพร้อมลงมือปฏิติทุกขั้ตอ เรีรู้การทำเทีอบ ้ำปรุง

มสำปัี ขมจ่ามงกุฎการฟั่เที ร่ำไส้เที ปรุงผงเื้อเที

เรีรู้จักตะคั และทว ทำ้ำลอยดอกไม้ การอบร่ำ้ำ 

 การทำเทีอบพร้อมำมาใช้การอบมไทต่อไป โดของ..วิทาลัดุสิตธาี..

หน่วยงาน/บริษัท : วิทยาลัยดุสิตธานี

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ

โทร : 093-924-5963