สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (สำนักงานนนทบุรี)(อบรมวันที่ 24 ต.ค. 62)

สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (สำนักงานนนทบุรี)

วันที่จัดอบรม : วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

หน่วยงาน/บริษัท : บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศุภญาณี (น้ำ)

โทร : 021683232