เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)(อบรมวันที่ 31 ต.ค. 62)

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

KPI ไม่ได้เอาท์อย่างที่คิด !!

KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค

เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …

วิธีนำ KPIไปใช้ในองค์กรโดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
วิธีปรับปรุง KPIที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
วิธีเขียน KPIของส่วน,ฝ่าย,แผนกให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
วิธีการเชื่องโยง KPIตั้งแต่ผู้จัดการลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
วิธีการเก็บผลการประเมิน KPIเพื่อตอบให้ได้ว่า “ทำไม KPIข้อนี้จึง …ผ่าน”
วิธีการนำเสนอ KPIให้กระชับเข้าใจง่ายใน “1หน้า”
วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPIเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อป้องกันปัญหา
วิธีการนำผลการประเมิน KPIไปใช้ในการจ่ายโบนัส,ปรับเงินเดือน,จ่าย Incentive,ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน,วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรม
1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators)พร้อมตัวอย่าง
– KPIของบริษัท
– KPIของแต่ละหน่วยงาน
– KPIของพนักงานแต่ละคน
2. ฝ่ายบริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างานและพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPIพร้อมตัวอย่าง
– โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
– JD (Job Description)
– เป้าหมายของบริษัท
– Action Plan “การพัฒนาหรือการจัดทำ KPIประจำปี”
4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard)กับ KPI (Key Performance Indicators)
5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators)กับ PI (Performance Indicators)
6. การเลือกใช้ KPIและ PIสถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไม่สุดเอื้อม
8. เทคนิคการตั้งเป้าหมายกรณียังไม่เคยกำหนด KPIตัวนั้นๆ
9. วิธีเขียน KPIของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน,ฝ่าย,แผนก)ให้สอดคล้องกับ KPIของบริษัทพร้อมตัวอย่าง
10. วิธีเขียน KPIของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPIของหน่วยงานพร้อมตัวอย่าง
11. Workshop :เขียน KPIระดับองค์กร /ระดับหน่วยงาน /ระดับตำแหน่งงาน
12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI
– การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
– การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPIในหน้าเดียว
14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPIเพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
15. Workshop :ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPIพร้อมตัวอย่าง
16. ตัวอย่าง :การนำผลการประเมิน KPIไปใช้ในการบริหารงานบริหารคน
– การประเมินผลงานประจำปี
– การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
– การพัฒนาพนักงาน
– การเลื่อนตำแหน่ง

Promotion
ราคาปกติ 3,900 บาท

โอนภายในวันที่ 15 ตค.62 ลดอีกท่านละ 1,000 บาท
เหลือ 2,900 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
CEO / MD ผู้จัดการทุกสายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

วันที่ : 31/10/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : ขนิษฐา / บริษัท ฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด

Email : admin@4uforever.com