เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง (อบรม 2 วัน)(อบรมวันที่ 23 พ.ย. 62)

เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง (อบรม 2 วัน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel และเคยเขียนสูตร Function มาบ้างแล้ว (เช่น การใช้ $ เพื่ออ้างอิงเซลล์, IF, VLOOKOUP, SUMIF, Name Manager เป็นต้น)
ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel และเรียนรู้การสร้างสูตร Function ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถแก้ปัญหาที่่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้
เนื้อหาหลักสูตร
การใช้คำสั่ง Keyboard Shortcut ที่สำคัญและใช้เป็นประจำ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลที่ซ่อนอยู่ (Inspect Hidden Information)
การใช้เครื่องมือ Camera Tool
การตรวจสอบและแกะรอยสูตรคำนวณ (Formula Auditing) โดยดูผลลัพธ์ของการคำนวณทีละค่า
การป้อนข้อมูลอย่างง่ายๆ ด้วย DATA ENTRY FORM
การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดในระดับที่ซับซ้อนขึ้น (Advanced Conditional Formatting)
การจัดการรูปแบบข้อความ (TEXT Formatting) และการปรับแก้ไขกลุ่มข้อความ (เช่น FIND / MID / SUBSTITUTE / REPLACE / TEXTJOIN)
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น NETWORKINGDAYS / DATE / EOMONTH / DATEDIF
การวิเคราะห์ข้อมูล (What-If Analysis) ด้วย Goal Seek, Solver, Data Table และ Scenario Manager
การสรุปข้อมูลด้วย SUMIF(S) , COUNTIF(S), AVERAGEIF(S) และการใช้งาน Wildcards ช่วยกำหนดเงื่อนไข
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน ROW / COLUMN / MIN / MAX / LARGE / SMALL / RANK
การสร้างสูตรแบบ Array Formula
การใช้ SUMPRODUCT เพื่อสรุปข้อมูลแบบมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน
การใช้สูตรฟังก์ชั่น Look Up และ MATCH-INDEX ขั้นสูงแบบ Multiple Criteria
การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน OFFSET และ INDIRECT
การสร้าง Independent Drop Down List เพื่อกำหนดเงื่อนไขการป้อนข้อมูลได้มากกว่า 1 ระดับชั้น
การสร้างสูตรแบบ 3D Formula เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันและการใช้ PivotTable Wizard
การทำ Outline และการหาผลรวมย่อย (Subtotals) เพื่อวิเคราะห์ผลและสร้างสรุปผลรายงานอย่างรวดเร็ว
เทคนิคการลดขนาดของไฟล์ Excel ให้เล็กลง และทำงานให้เร็วยิ่งขึ้น
สิ่งที่ผู้เรียนต้องจัดเตรียม
ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาเอง (ควรใช้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS + MS Excel 2013 ขึ้นไป โดยใช้เมนูภาษาอังกฤษ)

เคล็ดลับและสูตรการใช้งาน MS EXCEL ขั้นสูง

รอบ 1 : 23+30 พฤศจิกายน 2562 (8.30-16.30)

รอบ 2 : 19-20 ธันวาคม 2562 (8.30-16.30)

สมัครภายใน 15 พฤศจิกายน 2562 ลดพิเศษเหลือ 3,500 บาท/คน

สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป ลดพิเศษเหลือ 3,500 บาท/คน

สมัครพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป ภายใน 15 พฤศจิกายน 2562 ลดพิเศษเหลือ 3,200 บาท/คน

วันที่จัดอบรม

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

หน่วยงาน/บริษัท :

SmartXcel by MTC

ชื่อผู้ติดต่อ :

ชลธี ชาญดำเนินกิจ

โทร :

0869772034