สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์ Gakken Classroom(อบรมวันที่ 14 ก.ย. 62)

สัมมนาธุรกิจแฟรนไชส์ Gakken Classroom (14 ก.ย.62)

Gakken Classroom เราไม่ได้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่เรายังฝึกทักษะที่สำคัญที่น้องๆสามารถนำไปใช้ภายนอกห้องเรียนได้จริง

เราจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจธุรกิจทางด้านการศึกษา และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย เข้าร่วมสัมมนาการทำธุรกิจแฟรนไชส์ Gakken Classroom (รอบเดือนพฤษภาคม)

ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)

เวลา 09.30-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 09.00 น.)

สำรองที่นั่งสัมมนา ได้ทาง Ib : Gakken Classroom Thailand
หรือ โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4422,4312 หรือ 06-3373-1695